« Tagasi

Saugaserva kinnistu detailplaneeringu kehtestamise teade

Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 35 kehtestati Lemmetsa külas Saugaserva kinnistu detailplaneering (maa-ala suurusega 4,39 ha, katastriüksuse tunnus 15904:001:0239).

Detailplaneeringuga on kavandatud Kaitseliidu Pärnumaa maleva staabi- ja tagalakeskus.

Detailplaneeringuga on lubatud muuta Audru valla üldplaneeringut, maatulundusmaa asemel määrata riigikaitse sihtotstarbega maa 100 % Saugaserva kinnistu osas.

Detailplaneeringu kehtestamise dokumentidele on avalik juurdepääs Audru valla dokumendiregistris.

Info info@audru.ee.