« Tagasi

Rallipõllu kinnistu detailplaneeringu teade

Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 33 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 07.10.2004 otsusega nr 217 kehtestatud Lemmetsa küla Rallipõllu kinnistu detailplaneering (OÜ Georite töö nr 03074) enamus kinnistute omaniku ettepanekul.

Detailplaneering jääb kehtima Rallipõllu tee 7 kinnistu (katastriüksuse tunnus 15904:001:0166) osas. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei piira naaberkinnistute õigusi ega vabadusi ning tegelik olukord naaberkinnistute omanike jaoks ei muutu.

Otsusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris.