« Tagasi

Audru ringrada müügi enampakkumine

Avaliku kirjaliku enampakkumise teade

 

1. Audru Vallavalitsus müüb Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsuse nr 19 "Vallavara võõrandamine enampakkumise korras" alusel avalikul kirjalikul enampakkumisel Audru vallale kuuluva Audru vallas Papsaare külas asuva Audru ringrada kinnistu (kinnistusregistriosa nr 4067306), mis koosneb järgmistest katastriüksustest:

1.1. katastritunnus 15904:003:0419, sihtostarve ühiskondlike ehitiste maa 75%, ärimaa 15% ja transpordimaa 10%, pindala 12 ha;

1.2. katastritunnus 15904:003:1811, sihtostarve ühiskondlike ehitiste maa 75%, ärimaa 15% ja transpordimaa 10%, pindala 12 404 m2;

1.3. katastritunnus 15904:003:1886, sihtostarve ühiskondlike ehitiste maa 75%, ärimaa 15% ja transpordimaa 10%, pindala 63,07 ha.

1.4. Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused ja märked on nähtavad lisatud kinnistusraamatu väljavõttest.

1.5. Enampakkumise alghind on 260 000 eurot, tagatisraha 26 000 euro ja enampakkumisest osavõtutasu on 2 600 eurot.

 

2. Müügi korraldaja

Audru Vallavalitsus

Registrikood 75014296 

Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Audru vald.

Tel. 4472 784

Fax 4451 141

E-post info@audru.ee

2.1. Enampakkumise läbiviimise viis

Avalik kirjalik enampakkumine.

2.2. Võitja väljaselgitamine

Enampakkumise võitjaks on pakkumises kõrgeima summa pakkunud osaleja. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse pakkumise, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul täiendav enampakkumine. Täiendavate pakkumiste alghinnaks on varem pakutud kõrgeim summa. Kui üks varem pakkumises osalejatest ei osale täiendavas pakkumises, on võitja teine võrdse pakkumise teinud osaleja. Kui ka täiendav pakkumine ei selgita võitjat, korraldatakse täiendavaid pakkumisi kuni võitja väljaselgitamiseni.    

Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse kirjalikult teatavaks kõigile osalejatele pakkumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.

 

3. Pakkumise esitamise tähtaeg, koht ja avamine

3.1. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 05.06.2017 kell 9.00, Pärna allee 7, Audru alevik, tuba nr 1.

3.2. Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, eesti keeles, kinnises ümbrikus, millel on märgitud pakkuja kontaktandmed ja müüdava vara nimetus ning aadress. Lisaks tuleb kirjutada ümbrikule hoiatusmärge „ Mitte avada enne 05.06.2017 kell 9.15".

3.3. Pakkumine peab sisaldama:

1) Avaldust, milles on:

nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;

pakkuja nimi ning elu- või asukoht, kontakttelefon ja e-maili aadress;

numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma;

panga ja arveldusarve number, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osaleja tagatisraha tagastada;

pakkumise tegemise kuupäev ja pakkuja allkiri;

füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitus enampakkumisel osalemiseks.

3.4. Kirjalike pakkumiste avamine toimub 05.06.2017.a. kell 9.15 Audru vallamajas tuba nr 11 Pärna allee 7, Audru alevik.

 

4. Tagatisraha ja osavõtutasu

Müüdava vara tagatisraha ja osavõtutasu peavad olema laekunud Audru Vallavalitsuse kontole EE303300334706620007 Danske panka hiljemalt 04.06.2017 või tasutud sularahas valla kassasse hiljemalt 05.06.2017 kell 9.00.

Selgitusse märkida müüdava vara nimi ja aadress. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel võetakse enampakkumise võitja poolt enne enampakkumise algust sissemakstud tagatisraha arvesse tasaarvestusel müügihinna tasumisel. Osavõtutasu ei tasaarveldata. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastab Audru Vallavalitus nende makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Osavõtutasu ei tagastata.

 

5. Pakkumise lisatingimused.

Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga ajavahemikul 19. juunist 2017.a. kuni 10. septemberini 2017.a, kui enampakkumise võitja on tasunud Audru Vallavalitsuse arveldusarvele EE303300334706620007 Danske panka summa, mis vastab tema poolt pakutud võitjahinnale (millest on maha arvatud eelnevalt tasutud tagatisraha). Notaritasu ja riigilõivu maksab enampakkumise võitja.

 

6. Müüdava vara ja müügitingimustega tutvumine.

Täiendavat teavet müüdava vara ja enampakkumise kohta saab vallavanemalt Siim Suursillalt telefonilt 501 3489 või e-posti teel: siim.s@audru.ee