« Tagasi

Teade Audru hooldekeskuse detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Audru Vallavolikogu 13.04.2017 otsusega nr 23 võeti vastu Audru hooldekeskuse detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on anda ehitusõigus kolmest peahoonest koosnevale hooldekeskusele, kus pakutakse sotsiaalhoolekande teenuseid kokku 140-le vanurile ja erivajadustega kliendile. Planeeritav ala asub Audru aleviku äärealal, Põllu ja Õuna tänava nurgal. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Audru valla üldplaneeringus reserveeritud maakasutuse sihtotstarve muuta elamumaast üldkasutatavaks maaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25. maist 2017 kuni 25. juunini 2017 Audru valla veebilehel www.audru.ee, ja Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel. Detailplaneeringule on juurdepääs siin.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 29.06.2017 kl 16 Audru vallamajas.

Täiendav info tel 4472787. Arvamused esitada e-posti aadressil info@audru.ee või aadressil: Audru Vallavalitsus Pärna allee 7 Audru alevik 88301.