« Tagasi

Teade Ratsaspordi- ja puhkeala osalise detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamisest

Audru Vallavalitsus teatab, et Audru alevikus ratsaspordi- ja puhkeala osalise Punasega ala on planeeritav maa-aladetailplaneeringu (7,2 ha suurune riigi omandisse jäetav maa-ala asub Põldeotsa tee ja Rebase tn 5 vahelisel alal ning külgneb Rebase tänavaga põhjakaares) eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 2. kuni 9. maini 2017 Audru valla veebilehel siin ja Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel. Eskiislahenduse avalik arutelu toimub 9. mail 2017 kell 15.00 Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7. Planeeringu koostamise eesmärk on hoonestamata maale rajada ratsaspordi- ja puhkeala keskus, mille läbi laienevad ratsaspordiga tegelemise ja noorte vaba aja sisustamise võimalused. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta maa-ala üldplaneeringukohast maakasutuse juhtfunktsiooni üldkasutatavaks maaks. Täiendav info tel 4472787. Arvamused esitada e-posti aadressil info@audru.ee või aadressil: Audru Vallavalitsus Pärna allee 7 Audru alevik 88301.