« Tagasi

Audru Vallavalitsus ootab kandidaate "Aasta õpetaja" tunnustamiseks

AASTA ÕPETAJA

Audru Vallavalitsus ootab kandidaate Audru valla „Aasta Õpetaja" tunnustamiseks

Tunnustuse omistamise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli ning tunnustada valla koolide ja lasteaedade õpetajaid ning teisi haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Audru valla arengut.

Kandidaate võivad esitada haridusasutuste juhtkonnad, hoolekogud, õpilasomavalitsused, juriidilised ning füüsilised isikud. Iga haridusasutus võib esitada ühe kandidaadi.

Kandidaatide nimed palume esitada Audru Vallavalitsusele 4. maiks 2017. Vormikohase taotluse vormid leiab valla kodulehelt.

Esitatud taotlused vaatab läbi vallavolikogu hariduskomisjon ning esitab omapoolsed ettepanekud vallavolikogule. „Aasta Õpetaja" tunnustuse saajad kinnitab vallavolikogu oma otsusega.