14.06 kell  14.00- 16.00 12.07 kell  10.00- 12.00  

Lindi Lasteaed-algkoolis on sotsiaalkonsultant

  14.06 kell  14.00- 16.00 12.07 kell  10.00- 12.00  

Juuni: E-R 15.00-21.3 Juuli suletud August: E-R 15.00-21.30 Saun avatud: E-N 18.00-21.00 R: 15.00-21.00

Audru Spordihoone on suvel avatud:

Juuni: E-R 15.00-21.3 Juuli suletud August: E-R 15.00-21.30 Saun avatud: E-N 18.00-21.00 R: 15.00-21.00

15. juunil on Lavassaares sotsiaaltöötaja vastuvõtt  kella 9.00-12.00-ni

Lavassaares sotsiaaltöötaja vastuvõtt juunis

15. juunil on Lavassaares sotsiaaltöötaja vastuvõtt  kella 9.00-12.00-ni

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et 12.– 21. maini 2018 toimub Audru alevik Nooruse põik 12 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. ...

Nooruse põik 12 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et 12.– 21. maini 2018 toimub Audru alevik Nooruse põik 12 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. ...

*15.– 28. maini 2018 toimub Papsaare külas Lõvilõua tee 15 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Audru Vallavolikogu 07.04.2005 otsusega nr 311...

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna teated

*15.– 28. maini 2018 toimub Papsaare külas Lõvilõua tee 15 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Audru Vallavolikogu 07.04.2005 otsusega nr 311...

  8.mail kell 11.00- 13.00 24.mail kell 13.00- 15.00

Lindi Lasteaed-algkoolis sotsiaalkonsultandi vastuvõtt

  8.mail kell 11.00- 13.00 24.mail kell 13.00- 15.00

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond palub kinnisasja omanikel, kelle enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneering on lõpule viimata, oma kavatsustest planeerimisosakonnale hiljemalt...

Pooleliolevad planeeringud tuleb lõpetada

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond palub kinnisasja omanikel, kelle enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneering on lõpule viimata, oma kavatsustest planeerimisosakonnale hiljemalt...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 09.04.2018 kuni 11.06.2018 Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal allkirjastatuna osavalda või digitaalselt...

Hajaasustuse programm on avatud 09.04.2018 - 11.06.2018

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 09.04.2018 kuni 11.06.2018 Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal allkirjastatuna osavalda või digitaalselt...

Pärnu Linnavalitsus teavitab Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust. Pärnu Linnavalitsuse 19.03.2018 korraldusega nr 276 vastu võetud Papsaare küla Pajupera...

Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Pärnu Linnavalitsus teavitab Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust. Pärnu Linnavalitsuse 19.03.2018 korraldusega nr 276 vastu võetud Papsaare küla Pajupera...

Pärnu Linnavalitsuse 12.02.2018 korraldusega nr 160 kehtestati Audru alevikus Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneering (suurusega 1,29 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0634)....

Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Pärnu Linnavalitsuse 12.02.2018 korraldusega nr 160 kehtestati Audru alevikus Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneering (suurusega 1,29 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0634)....

    MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER  TAOTLUSVOORU 19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00 . LEADER projektitoetust saavad taotleda...

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER TAOTLUSVOORU

    MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER  TAOTLUSVOORU 19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00 . LEADER projektitoetust saavad taotleda...

Audru osavallakeskus  Pärna allee 7, 88301 Audru 447 2784 http://www.audru.ee/ Keskus on avatud: E-N: 8-12 ja 13-17 R: 8-12 ja 13-16   ...

Teenused Audru osavallakeskuses

Audru osavallakeskus  Pärna allee 7, 88301 Audru 447 2784 http://www.audru.ee/ Keskus on avatud: E-N: 8-12 ja 13-17 R: 8-12 ja 13-16   ...

  Jaanuarist 2018 kehtib uus sünnitoetuse maksmise kord, täpsem info  siin .

Uus sünnitoetuse maksmise kord

  Jaanuarist 2018 kehtib uus sünnitoetuse maksmise kord, täpsem info  siin .

Pärnu linna Audru Vallavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Marksa külas Madisemere tee 1 kinnistul (15905:004:0626)...

Madisemere tee 1 kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Pärnu linna Audru Vallavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Marksa külas Madisemere tee 1 kinnistul (15905:004:0626)...

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru vallavalitsus määruse...

Kohanime määramise teade (Jõesuudme põik)

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru vallavalitsus määruse...

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru vallavalitsus määruse...

Kohanime määramise teade (Naaritsa, Veiko)

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru vallavalitsus määruse...

Konkurss „Ettevõtlik pärnakas 2017/2018"     Konkursil osaleja võib olla nii juriidiline kui füüsiline isik omavalitsusüksusest Pärnu linn. Oodatud on potentsiaalsed ja...

Alanud on konkurss "Ettevõtlik pärnakas"

Konkurss „Ettevõtlik pärnakas 2017/2018"     Konkursil osaleja võib olla nii juriidiline kui füüsiline isik omavalitsusüksusest Pärnu linn. Oodatud on potentsiaalsed ja...

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru vallavalitsus määruse...

Kohanime määramise teade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru vallavalitsus määruse...

1. novembril  jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn. Tuletame meelde, et senised õigusaktid (korrad,...

Audru valla õigusaktide kehtivus

1. novembril  jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn. Tuletame meelde, et senised õigusaktid (korrad,...

20.11.2017 hakkavad kehtima muudatused  Lavassaare liinide sõiduplaanides. Muudatused puudutavad liini nr 54-3, mis ei sõida enam Meremetsa kaudu, vaid uutel aegadel Lemmetsa kaudu. Teine...

Muudatused Lavassaare suuna bussiliinides

20.11.2017 hakkavad kehtima muudatused  Lavassaare liinide sõiduplaanides. Muudatused puudutavad liini nr 54-3, mis ei sõida enam Meremetsa kaudu, vaid uutel aegadel Lemmetsa kaudu. Teine...