« Tagasi

Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

 

Keskkonnaamet teatab Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju  hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Keskkonnaamet algatas Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva KMH 17.03.2017 kirjaga nr 12-2/17/2009-6. Taotletav Elbu V turbatootmisala asub Pärnumaal, Sauga ja Audru vallas riigile kuuluvatel katastriüksustel (73001:001:0818 ja 15904:001:0284). Taotletava mäeeraldise pindala on 331,85 ha ha teenindusmaa pindala 349,78 ha. Tegemist on uue mäeeraldisega, mille piires on järgmised maavarad: vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru on 1225 tuh t, millest kaevandatav varu on 1225 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru on 2378 tuh t, millest kaevandatav varu on 2081 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks on 45 tuh t, maavara kasutatakse põllumajanduses ja energeetikas. Turba väljavedu on kavandatud Saari küla kaudu.

Kavandatava tegevuse arendaja on AS Hiiu Turvas (registrikood: 10480521;  kontaktandmed: Kõrgessaare mnt 4, 92247 Kärdla; olev.kuuse@gmail.com; kontaktisik Olev Kuuse). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7383; Marin Varblane, e-post marin.varblane@keskkonnaamet.ee, tel 4355621).

Juhtekspert on  OÜ Inseneribüroo STEIGER (Männiku tee 104, 11216 Tallinn, kontaktisik Aadu Niidas, e-post aadu@steiger.ee, telefon 668 1013).

KMH programmi eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu, II korrus ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo. KMH programmi kohta saab Keskkonnaametile esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 2. oktoober kuni 16. oktoober 2017.

 

Taotletav Elbu V turbatootmisala asendiplaan on SIIN.

 

KMH programmi avalik arutelu toimub 17. oktoobril  2017 kell 15.00

Audru muuseumis (Pärnu allee 14, Audru alevik).