Pärnu linna hajaasustusega piirkondades elavate erateede omanikud saavad omavalitsuselt teede parandamiseks tasuta kruusa taotleda. Kruusatoetuse taotlemiseks tuleb täita Pärnu linna veebilehel...

Erateeomanikud saavad kruusa taotleda

Pärnu linna hajaasustusega piirkondades elavate erateede omanikud saavad omavalitsuselt teede parandamiseks tasuta kruusa taotleda. Kruusatoetuse taotlemiseks tuleb täita Pärnu linna veebilehel...

Sünni, surma ja elukoha registreerimine on ametniku puhkuse tõttu sel nädalal, 17.- 21. septembrini, Pärnu Linnavalitsuses. 

Rahvastikuregistri toimingud on sel nädalal linnas

Sünni, surma ja elukoha registreerimine on ametniku puhkuse tõttu sel nädalal, 17.- 21. septembrini, Pärnu Linnavalitsuses. 

Pärnu Linnavalitsuse 10.09.2018 korraldusega nr 750 kehtestati Pajupera kinnistu detailplaneering, millega on lubatud jagada kinnistu 7 ühepereelamu ja 1 teemaa krundiks, andes ehitusõiguse...

Pajupera kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Pärnu Linnavalitsuse 10.09.2018 korraldusega nr 750 kehtestati Pajupera kinnistu detailplaneering, millega on lubatud jagada kinnistu 7 ühepereelamu ja 1 teemaa krundiks, andes ehitusõiguse...

Lavassaare postkontorit asendab ja väljastab saadetisi Audru postkontor, asukohaga Pärna allee 7. E,T 9:00-18:00 K-R 9:00-16:00 L,P suletud   Teenus kirjakandjaga...

17.09-28.09.2018 on Lavassaare postkontor ajutiselt suletud

Lavassaare postkontorit asendab ja väljastab saadetisi Audru postkontor, asukohaga Pärna allee 7. E,T 9:00-18:00 K-R 9:00-16:00 L,P suletud   Teenus kirjakandjaga...

  11.09 kell  14.00- 15.00 28.09 kell  10.00- 11.00  

Lindi Lasteaed-algkoolis on sotsiaalkonsultant

  11.09 kell  14.00- 15.00 28.09 kell  10.00- 11.00  

  Raksipõllu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 31. augustist – 13.septembrini 2018   Raksipõllu  detailplaneeringu (kus on hõlmatud Raksipõllu,...

Raksipõllu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

  Raksipõllu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 31. augustist – 13.septembrini 2018   Raksipõllu  detailplaneeringu (kus on hõlmatud Raksipõllu,...

    Toimumise aeg: 04.09. 2018 Toimumise koht: Audru osavallakeskuses, Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn   Milleks kokku tuleme ...

Koostööpäev „Terve ja turvaline kodukant“

    Toimumise aeg: 04.09. 2018 Toimumise koht: Audru osavallakeskuses, Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn   Milleks kokku tuleme ...

  Infoleht 22.08.2018.a.   1. Alates 1. juulist hakkas kehtima Pärnumaa ühtne piletisüsteem, millega on antud tasuta sõiduõigus maakonna bussiliinidel kõigile alla...

Õpilaste tasuta sõit liinibussides kodu ja kooli vahel Pärnumaal

  Infoleht 22.08.2018.a.   1. Alates 1. juulist hakkas kehtima Pärnumaa ühtne piletisüsteem, millega on antud tasuta sõiduõigus maakonna bussiliinidel kõigile alla...

  Käesoleva aasta oktoobrikuus austab Pärnu Linnavalitsus taas kuld- ning briljantpulmapaare. Pidulikule vastuvõtule on oodatud paarid, kellel on 2018. aastal täitunud või täitumas...

Pärnu linn avaldab austust kuld- ja briljantpulmapaaridele

  Käesoleva aasta oktoobrikuus austab Pärnu Linnavalitsus taas kuld- ning briljantpulmapaare. Pidulikule vastuvõtule on oodatud paarid, kellel on 2018. aastal täitunud või täitumas...

Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määruse nr 11 "Audru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" § 5 lõigete 1 ja 2 ning "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" § 14 lõike 2 ja §...

Veeteenuse hinna muutmine

Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määruse nr 11 "Audru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" § 5 lõigete 1 ja 2 ning "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" § 14 lõike 2 ja §...

Reisihuvilistele! 2018.a suvel korraldab Audru muuseum järgmised huvireisid:   4.august    -   Saaremaa 15.september    -  ...

Audru muuseumi huvireisid

Reisihuvilistele! 2018.a suvel korraldab Audru muuseum järgmised huvireisid:   4.august    -   Saaremaa 15.september    -  ...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 09.04.2018 kuni 11.06.2018 Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal allkirjastatuna osavalda või digitaalselt...

Hajaasustuse programm on avatud 09.04.2018 - 11.06.2018

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 09.04.2018 kuni 11.06.2018 Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal allkirjastatuna osavalda või digitaalselt...

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et 12.– 21. maini 2018 toimub Audru alevik Nooruse põik 12 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. ...

Nooruse põik 12 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et 12.– 21. maini 2018 toimub Audru alevik Nooruse põik 12 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. ...

*15.– 28. maini 2018 toimub Papsaare külas Lõvilõua tee 15 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Audru Vallavolikogu 07.04.2005 otsusega nr 311...

Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna teated

*15.– 28. maini 2018 toimub Papsaare külas Lõvilõua tee 15 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Audru Vallavolikogu 07.04.2005 otsusega nr 311...

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond palub kinnisasja omanikel, kelle enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneering on lõpule viimata, oma kavatsustest planeerimisosakonnale hiljemalt...

Pooleliolevad planeeringud tuleb lõpetada

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond palub kinnisasja omanikel, kelle enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneering on lõpule viimata, oma kavatsustest planeerimisosakonnale hiljemalt...

Pärnu Linnavalitsus teavitab Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust. Pärnu Linnavalitsuse 19.03.2018 korraldusega nr 276 vastu võetud Papsaare küla Pajupera...

Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Pärnu Linnavalitsus teavitab Pajupera kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust. Pärnu Linnavalitsuse 19.03.2018 korraldusega nr 276 vastu võetud Papsaare küla Pajupera...

Pärnu Linnavalitsuse 12.02.2018 korraldusega nr 160 kehtestati Audru alevikus Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneering (suurusega 1,29 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0634)....

Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Pärnu Linnavalitsuse 12.02.2018 korraldusega nr 160 kehtestati Audru alevikus Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneering (suurusega 1,29 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0634)....

    MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER  TAOTLUSVOORU 19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00 . LEADER projektitoetust saavad taotleda...

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER TAOTLUSVOORU

    MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER  TAOTLUSVOORU 19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00 . LEADER projektitoetust saavad taotleda...

  Jaanuarist 2018 kehtib uus sünnitoetuse maksmise kord, täpsem info  siin .

Uus sünnitoetuse maksmise kord

  Jaanuarist 2018 kehtib uus sünnitoetuse maksmise kord, täpsem info  siin .

Pärnu linna Audru Vallavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Marksa külas Madisemere tee 1 kinnistul (15905:004:0626)...

Madisemere tee 1 kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Pärnu linna Audru Vallavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Marksa külas Madisemere tee 1 kinnistul (15905:004:0626)...