Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru vallavalitsus määruse...

Kohanime määramise teade (Naaritsa, Veiko)

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru vallavalitsus määruse...

Konkurss „Ettevõtlik pärnakas 2017/2018"     Konkursil osaleja võib olla nii juriidiline kui füüsiline isik omavalitsusüksusest Pärnu linn. Oodatud on potentsiaalsed ja...

Alanud on konkurss "Ettevõtlik pärnakas"

Konkurss „Ettevõtlik pärnakas 2017/2018"     Konkursil osaleja võib olla nii juriidiline kui füüsiline isik omavalitsusüksusest Pärnu linn. Oodatud on potentsiaalsed ja...

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru vallavalitsus määruse...

Kohanime määramise teade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru vallavalitsus määruse...

1. novembril  jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn. Tuletame meelde, et senised õigusaktid (korrad,...

Audru valla õigusaktide kehtivus

1. novembril  jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn. Tuletame meelde, et senised õigusaktid (korrad,...

20.11.2017 hakkavad kehtima muudatused  Lavassaare liinide sõiduplaanides. Muudatused puudutavad liini nr 54-3, mis ei sõida enam Meremetsa kaudu, vaid uutel aegadel Lemmetsa kaudu. Teine...

Muudatused Lavassaare suuna bussiliinides

20.11.2017 hakkavad kehtima muudatused  Lavassaare liinide sõiduplaanides. Muudatused puudutavad liini nr 54-3, mis ei sõida enam Meremetsa kaudu, vaid uutel aegadel Lemmetsa kaudu. Teine...

Audru Vallavalitsuse 10.11.2017 korraldusega nr 366 otsustati Audru Vallavolikogu 06.02.2003 otsusega nr 46 algatatud Kõima külas Perso, Vahtra, Sepa ja Kooli maaüksuseid ühendava...

Perso, Vahtra, Sepa ja Kooli maaüksuseid ühendava juurdepääsutee detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Audru Vallavalitsuse 10.11.2017 korraldusega nr 366 otsustati Audru Vallavolikogu 06.02.2003 otsusega nr 46 algatatud Kõima külas Perso, Vahtra, Sepa ja Kooli maaüksuseid ühendava...

 Senine linnavalitsus ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetasid tegevuse  13. novembril 2017 ja uue  Pärnu linnavalitsuse kui täitevorgani volitused algasid...

Uus linnavalitsus on valitud

 Senine linnavalitsus ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetasid tegevuse  13. novembril 2017 ja uue  Pärnu linnavalitsuse kui täitevorgani volitused algasid...

* Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 321 otsustati Audru Vallavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 280 algatatud Liu külas Liu sadama katastriüksuse detailplaneeringu koostamine...

Detailplaneeringute koostamise lõpetamise teated

* Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 321 otsustati Audru Vallavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 280 algatatud Liu külas Liu sadama katastriüksuse detailplaneeringu koostamine...

Pärnu linna Audru Vallavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Audru alevikus Lihula mnt 21a kinnistul (15904:003:1658)...

Audru alevikus Lihula mnt 21a kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Pärnu linna Audru Vallavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Audru alevikus Lihula mnt 21a kinnistul (15904:003:1658)...

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustub uus omavalitsusüksus Pärnu linn. Uude omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja...

Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustub uus omavalitsusüksus Pärnu linn. Uude omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja...

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 53 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 19.08.2004 otsusega nr 204 kehtestatud Papsaare küla Kullimetsa kinnistu detailplaneering (OÜ AB...

Kullimetsa kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 53 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 19.08.2004 otsusega nr 204 kehtestatud Papsaare küla Kullimetsa kinnistu detailplaneering (OÜ AB...

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 55 tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 12.02.2004 otsusega nr 137 kehtestatud Audru alevikus Kirsiaia detailplaneering (OÜ AB Büroo töö nr...

Kirsiaia detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 55 tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 12.02.2004 otsusega nr 137 kehtestatud Audru alevikus Kirsiaia detailplaneering (OÜ AB Büroo töö nr...

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 54 kehtestati Audru alevikus Audru hooldekeskuse detailplaneering. Planeeringuala asub Audru aleviku äärealal Põllu ja Õuna tänava nurgal ning on...

Audru hooldekeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 54 kehtestati Audru alevikus Audru hooldekeskuse detailplaneering. Planeeringuala asub Audru aleviku äärealal Põllu ja Õuna tänava nurgal ning on...

Audru Vallavalitsuse 05.10.2017 korraldusega nr 311 algatati Audru alevikus Rebase tn 5 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on anda tootmismaal (suurusega 0,6 ha,...

Rebase tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamise teade

Audru Vallavalitsuse 05.10.2017 korraldusega nr 311 algatati Audru alevikus Rebase tn 5 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on anda tootmismaal (suurusega 0,6 ha,...

Audru Vallavalitsuse 05.10.2017 korraldusega nr 313 otsustati Audru Vallavolikogu 03.05.2007 otsusega nr 78 algatatud Lemmetsa külas Tiido kinnistu detailplaneeringu koostamine lõpetada...

Tiido kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Audru Vallavalitsuse 05.10.2017 korraldusega nr 313 otsustati Audru Vallavolikogu 03.05.2007 otsusega nr 78 algatatud Lemmetsa külas Tiido kinnistu detailplaneeringu koostamine lõpetada...

Avaliku kirjaliku enampakkumise teade   Audru Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Audru vallale kuuluvad kinnistud:   Müüdava vara nimetus,...

Audru vald müüb avalikul enampakkumisel kinnistud

Avaliku kirjaliku enampakkumise teade   Audru Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Audru vallale kuuluvad kinnistud:   Müüdava vara nimetus,...

Avalik väljapanek toimub 1. novembrist 2017 kuni 30. novembrini 2017

Teade Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Avalik väljapanek toimub 1. novembrist 2017 kuni 30. novembrini 2017

Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade   Keskkonnaamet teatab Elbu V turbatootmisala rajamise ja...

Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade

Elbu V turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade   Keskkonnaamet teatab Elbu V turbatootmisala rajamise ja...

Audru Vallavolikogu istung toimub 12. oktoober 2017. a kell 17.00 Aruvälja Külakeskuses (Ahaste küla). Volikogu istungil arutusele tulevate päevakorrapunktide ja materjalidega saab...

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 istung

Audru Vallavolikogu istung toimub 12. oktoober 2017. a kell 17.00 Aruvälja Külakeskuses (Ahaste küla). Volikogu istungil arutusele tulevate päevakorrapunktide ja materjalidega saab...

Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2017-2020 eelnõu on leitav aadressilt http://www.audru.ee/joopre-kool

Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2017-2020

Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2017-2020 eelnõu on leitav aadressilt http://www.audru.ee/joopre-kool