Audru muuseumi huvireisid

09.07.2018

Reisihuvilistele! 2018.a suvel korraldab Audru muuseum järgmised huvireisid: 4.august - Saaremaa 15.september - Paunvere laat + kultuuriprogramm 10. november - Tallinnasse: Mardilaat Saku Suurhallis ja Maarjamäe loss Info: 44 64 1...  Loe edasi »

Audru

 

 

386,84km2 suurune endine Audru vald asub Pärnumaal, vahetult 

Pärnust läänes.

Osavallal on 23 km pikkune merepiir, millest 3 on km valge liivaga kaetud rannariba – suvitus- ja supluskoht Valgerand. Valgerannast lääne poole jääb roostikukaitseala ja 2000 ha suurune poldriala, mis on pesitsus- ja läbirändepaigaks paljudele linnuliikidele. Audru polder on Natura 2000 võrgustiku linnuala.

 

Loodes asuv Nätsi-Võlla looduskaitsealaon hiid Pärnumaa kaitsealade seas, üksiti rahvusvahelise tähtsusega IBA-ala (Important Bird Area) ja tulevane RAMSAR-i märgala...

 

  Film Audru osavallast

Audru osavald Facebookis