Audru osavalla toetused

 Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
• Avalduste blanketid 

Sissetulekust sõltuvad toetused
• Hoolekandeasutuse toetus
• Tervisetoetus
• Toidutoetus
• Kultuurisündmustel osalemise toetus
• Kultuurisündmustel osalemise toetus
• Huvikooli toetus
• Lastelaagri toetus
• Küttekollete ja korstnate puhastamise toetus
• Erakorraline toetus

Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused
• I klassi õppima asumise toetus
• Puudega lapse hooldajatoetus
• Lasteaia sõidutoetus
• Rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetus
• Abivahendi toetus puudega lapsele

Vaata lähemalt...

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
sotsiaal[at]parnu.ee

 Kontaktid ja vastuvõtuajad
 Hoolekandekontorid

Sotsiaalkonsultant
Karene Lainela
Pärna allee 7, kab 4
444 8176
karene.lainela@parnu.ee

Lastekaitsespetsialist
Sirje Järvet

Pärna allee 7, kab 3
444 8172
sirje.jarvet@parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00 
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00