Kodanikukaitse

Audru konstaablipunkt

Audru Politsei
Pärna allee 7, 88301 Audru
612 3540 ja 112

vastuvõtt E 09.00-10.00

laane@politsei.ee

 

• Harli Hansen, piirkonnapolitseinik, vanemkomissar, 612 3540

• Raili Tomson, uurija, vanemkomissar, 612 3511
• Merilin Allikvee, noorsoopolitseinik, vaneminspektor, 444 6467

Naabrivalve Eestis

Naabrivalve tegevust koordineerib Eesti Naabrivalve ühing ja eesmärgiks on tõsta elanikkonna turvalisust kodudes ja lähimas ümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel.  
 
Naabrivalve liikumine algas Eestis 2000. aastal. Naabrivalve liikumine soodustab ka naabritevahelist suhtlemist ja korra hoidmist oma piirkonnas. Loodud sektorite vanematega vesteldes ilmneb, et juba infotahvlite ülesseadmine loob turvalisema olukorra. Eesti Naabrivalvel on mitmeid lepingupartnereid, kes teevad soodustusi oma toodangu müümisel Naabrivalve liikmetele, näiteks turvauksed, lukud, valvesüsteemid, tuleohutus jne. Eesti Naabrivalve korraldab oma liikmetele ka mitmesuguseid pereüritusi, koolitusi jms.
 
Soovitused naabrivalve liikumisega ühinemiseks:
• Kogunege koosolekule (või kui teil on näiteks ühistu koosolek jms.) ja arutage naabritega, kas olete valmis üksteisega koostööd tehes oma kodupiirkonna turvalisust tõstma. Alati võib koosolekule kutsuda  naabrivalve ühingu esindaja, kes tutvustab naabrivalve põhimõtteid ning võimalusi  ja jagab infomaterjali.


• Kui naabrid on nõus koostööd tegema, siis tuleb koguda naabrivalves osalejate nimekiri koos kontaktandmetega. Moodustatavale naabrivalve sektorile tuleb teie seast valida vanem, kes kirjutab nimekirjale alla. Kui liituda soovijate nimekiri koos, siis saatke see naabrivalve ühingule.

Täpsem info ja vajalikud kontaktid: naabrivalve.ee