Kodanikukaitse

7.10.16

Audru konstaablipunkt

Audru Politsei
Pärna allee 7, 88301 Audru
tel 6123540 ja 112

vastuvõtuaeg esmaspäeviti  09.00-10.00

laane@politsei.ee

 

 

Harli Hansen on piirkonnapolitseinik, vanemkomissar, 6123540

Hele Truus on nooremuurija, vanemkomissar, 6123511

Karmen Raud on noorsoopolitseinik, vaneminspektor, 6123510

Naabrivalve Eestis ja Audru vallas

24.04.14
 
Naabrivalve kogub populaarsust
 
Käes on sügis ja pimedad sügis-talvised ööd. Sügise saabudes  kasvab ka kuritegude hulk. Sellega seoses suurenevad ka turvalisuse probleemid.
 
 
Jätkuvalt on populaarne Naabrivalve liikumine. Selle tegevust koordineerib Eesti Naabrivalve  ühing ja eesmärgiks on tõsta elanikkonna turvalisust kodudes ja lähimas ümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Sellel aastal toetab Naabrivalve tegevust  sihtasutus Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital / SA KÜSK /..   
Inimesed on hakanud üha rohkem  tunnetama vajadust kaitsta oma vara ja turvalist elukeskkonda. Naabrivalve liikumine algas Eestis 2000 a. Eriti hoogne oli sektorite moodustamine 2009 aastal. Käesoleval ajal on naabrivalve sektorid loodud enamikes maakondades. Eestis kokku on sektoreid poole tuhande ringis ja liitunud leibkondi üle kümne tuhande. Pärnu maakonnas on sõlmitud lepingud 13 sektorile. Aktiivsemad on Vändra valla inimesed 3 sektoriga. Audru vallas seni ei ole naabrivalvega liitunuid.  
Naabrivalve liikumine soodustab ka naabritevahelist suhtlemist ja korra hoidmist oma piirkonnas. Loodud sektorite vanematega vesteldes ilmneb, et juba infotahvlite ülesseadmine loob turvalisema olukorra. Eesti Naabrivalvel on mitmeid lepingupartnereid, kes teevad soodustusi oma toodangu müümisel Naabrivalve liikmetele, näiteks turvauksed, lukud, valvesüsteemid, tuleohutus jne.. Eesti Naabrivalve korraldab oma liikmetele ka mitmesuguseid pereüritusi, koolitusi jms..
Soovitused naabrivalve liikumisega ühinemiseks:
- kogunege koosolekule / või kui teil on näiteks ühistu koosolek jms./ ja arutage naabritega, kas olete valmis üksteisega koostööd tehes oma kodupiirkonna turvalisust tõstma. 
- kui naabrid on nõus koostööd tegema, tuleb hakata koguma naabrivalves osalejate nimesid koos kontaktandmetega. Moodustatavale naabrivalve sektorile tuleb liitujate seast valida vanem, kes organiseerib ka kontaktandmete kogumise ja kes allkirjastab lepingu.
Kui soovijate nimekiri on koos, siis edastage see naabrivalvele. Liituda saab ka hiljem ,kui inimene mingil  põhjusel ei saa koheselt end nimekirja kanda.
Naabrivalve valmistab ette naabrivalve sektoris kasutatavad materjalid ja koostöö lepingu.
Naabrivalvega liitumine maksab 1 EUR liituja kohta ja aastamaks on 
liituja/ pere kohta 1EUR. Korteriühistu liitumise tasu on 10 EUR ja aastamaks samuti 10 EUR.  
Naabrivalve sektor, MTÜ Eesti Naabrivalve, maakondlik politsei ja kohalik omavalitsus sõlmivad koostöö lepingu.
- Naabrivalve sektori liikmetele edastatakse naabrivalves osaleja materjalid( s.h. üksteise kontaktandmed, millised märkisite koostatud nimekirja ), naabrivalve piirkonda tähistavad tahvlid / vajadusel kuni 5 tk. / ja kleebised ning infomaterjale nõuannetega turvalisuse ja heakorra parandamiseks.
Lisainfot ja abi saab tel. 5136630, 5053364   ja Naabrivalve kodulehelt.
 
Jüri Siim
MTÜ Eesti Naabrivalve   arendusjuht
 
Audru valla kontakt 4472784, info@audru.ee