Audru Päevakeskus

26.11.14

 

 

Reg.kood: 75035306
Pärna allee 14  

88301 Audru alevik

 

Tegevusjuhendaja Karene Lainela
Kontakt: tel 44 72785
                fax. 44 51141
                e-mail  karene.l@audru.ee

 

Audru Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine

 

Audru Päevakeskus on valla elanikele, sh. puuetega ja psüühiliste erivajadustega isikutele hoolekandeteenuseid osutav Audru Vallavalitsuse hallatava ametiasutusena tegutsev hoolekandeasutus.

Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda sotsiaalteenuseid, huvitegevust ja päevast tegevust eakatele, puuetega inimestele sh. psüühiliste erivajadustega inimestele suunatud riiklikke hoolekandeteenuseid ja toetada aktiivsest elust kõrvalejäänuid.