Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna, Sauga valla ja Tõstamaa valla ÜHINEMISE RAHVAKÜSITLUS

9.11.16

Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemise rahvaküsitluse tulemused

Kokku Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemise rahvaküsitlusel osalenud isikute arv: 478, millest avaldas arvamust

·         elektrooniliselt           260 inimest

·         küsitluspunktis           216 inimest

·         koduhääletusel          2 inimest

Nimekirja kantud hääleõiguslike isikute arv oli 4784, seega osales rahvaküsitlusel kokku 10% Audru valla hääleõiguslikest isikutest.

Tulemused:    Sedelite arv, millel märgistatud JAH: 90 (19%)

                        Sedelite arv, millel märgistatud EI: 386 (81%)

                        Kehtetute sedelite arv: 2

 

Kas toetad Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemist üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?

Arvamust saab avaldada elanike küsitlusel, mis toimub 2. - 4. ja 6. novembril 2016.

Küsitluses osalemiseks on kaks võimalust - anda arvamus elektrooniliselt või minna küsitluspunkti ja märkida arvamus küsitluslehele.
Küsitlusest saavad osa võtta need, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Audru vald ja kes on küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased.

Elektrooniline arvamuse andmine
algab 2. novembril kell 8:00
lõpeb 4. novembril kell 20:00

- ligipääs elektroonilisele küsitlusele avaneb 2. novembril kell 8:00 infosüsteemis VOLIS
- elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga

Elektrooniliselt antud arvamust on võimalik muuta kuni elektroonilise küsitluse lõppemiseni:
- elektrooniliselt muutes jääb kehtima viimasena tehtud valik
- küsitluspunktis saab eelnevalt antud elektroonilist arvamust muuta 4. novembril küsitluslehel arvamuse andmisega

 

Küsitluspunktis arvamuse andmine

4. novembril saab arvamust anda ainult Eesti rahvastikuregistrile vastavas elukohajärgses piirkonna küsitluspunktis alljärgnevalt:

  • Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevik) kell 10:00 – 18:00

Piirkonda kuuluvad Audru alevikust Aia tänav, Jõe tänav, Kalda tänav, Kase tänav, Kastani tänav, Käreda tee, Lihula maantee 1 kuni 23 c paaritud numbrid, Lille tänav, Luige tee, Männi tänav, Nooruse põik, Nooruse tee, Pargi tänav, Põllu tänav, Pärna allee, Ringi tänav, Sauna tänav, Tamme tänav, Toominga tänav, Tõstamaa maantee, Õuna tänav, Ääremetsa tee ja Ülase tänav; Lemmetsa küla, Saari küla ja Valgeranna küla

  • Audru koolimajas (Lihula mnt 10, Audru alevik) kell 10:00 – 18:00

Piirkonda kuuluvad Audru alevikust Aroonia tänav, Kuuse tänav, Lihula mnt 2 kuni 16 paarisnumbrid ja 25 kuni 27 paaritud numbrid, Metsa tänav, Muti põik, Muti ringtee, Nelgi tänav, Oja tänav, Paju tänav, Pihlaka tänav, Raku tee, Rebase tänav, Sireli tänav, Tiigi tänav, Tulbi tänav, Uuenigula ja Vigri väljak; Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Kihlepa, Kärbu, Liiva, Malda, Põhara, Põldeotsa, Soeva, Soomra ja Tuuraste külad

  • Jõõpre rahvamajas (Jõõpre rahvamaja, Jõõpre küla) kell 10:00 – 18:00

Piirkonda kuuluvad Jõõpre, Oara ja Ridalepa külad

  • Lavassaare külakeskuses (Võidu tn 1, Lavassaare alev) kell 10:00 – 18:00

Piirkonda kuulub Lavassaare alev

  • Lindi lasteaed-algkoolis (Lindi rahvamaja, Lindi küla) kell 10:00 – 18:00

Piirkonda kuuluvad Kabriste, Kõima, Liu, Lindi, Marksa ja Saulepa külad

  • Papsaare lasteaias (Kahva tee 2, Papsaare küla) kell 10:00 – 18:00

Piirkonda kuulub Papsaare küla

6. novembril saab arvamust anda Audru vallamajas (Pärna allee 7, Audru alevik) kell 10:00 – 18:00

 

- küsitluslehega arvamuse avaldamine toimub sarnaselt harjumuspärasele valimisprotseduurile

- vajalik kehtiv isikut tõendav dokument

- küsitluses osaleja saab küsitluse käigus anda arvamuse vaid üks kord


Kodus arvamuse andmine
Kui terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel ei ole võimalik küsitluspunkti arvamust andma tulla, saab esitada taotluse küsitluslehe täitmiseks kodus.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 6. novembril kell 15.00 küsitluskomisjonile või vallasekretärile:
Pärna allee 7, Audru alevik, Audru vald 88301 Pärnumaa
447 2784 (info); 447 2783 (vallasekretär)
info@audru.ee
Taotluses palume kindlasti märkida küsitluslehte kodus täita sooviva isiku nimi, isikukood, elukoha aadress ja kontakttelefon ning põhjus, miks pole võimalik küsitluspunkti arvamust andma tulla.

 

Loe lisaks:

- ühinemisläbirääkimised ja ühinemislepingu eelnõu

- küsitluses osalemine (Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määrus nr 87 §§ 7-10) 

 

Abi ja lisainfo telefonil 447 2783