Eramets

30.07.14

Piirkondliku metsanduse spetsialist (erametsakonsulent) Lembit Alliksaare vastuvõtt toimub Audru vallamajas (Pärna allee 7, tuba 12) igal teisipäeval kell 9-12. 

 

Telefon 5107985

 

E-metsateatise esitamine

 

Piirkondliku metsanduse spetsialist teostab metsateatiste vastuvõtmist ja registreerimist, kontrollib kavandatud tööde ja andmete õiguspärasust vastavalt kehtivatele inventeerimisandmetele ning  õigusaktide nõuetele, vajadusel kavandatud tööde hindamist looduses, tegevuste keelamist ning puudustele tähelepanu juhtimist, soovituste koostamist tegevuse vastavusse viimiseks õigusaktidega.