Eelarve

2.06.17

Audru valla eelarve täitmise aruanded on kättesaadavad Rahandusministeeriumi veebilehel.

 

Audru valla 2017. aasta 1. lisaeelarve

 

Audru valla 2017. aasta eelarve

 

Audru valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

 

Audru valla 2016. aasta 3. lisaeelarve

 

Audru valla 2016. aasta 2. lisaeelarve

 

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021            

 

Audru valla 2016. aasta I lisaeelarve

 

Audru valla 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

 

Audru valla 2016. aasta eelarve            Seletuskiri

 

Audru valla 2015. aasta 2. lisaeelarve

 

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

 

Audru valla 2015. aasta 1. lisaeelarve

 

Audru valla 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

 

Audru valla 2015. aasta eelarve            Seletuskiri              

 

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 kinnitamine

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 

Audru valla 2014. aasta 2. lisaeelarve

Audru valla 2014. aasta 1. lisaeelarve

Audru valla 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Audru valla 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

 

Lavassaare valla 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Vandeaudiitori aruanne

 

Audru valla 2014. aasta eelarve 

 

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

 

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2012-2016 

 

Audru valla 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

 

Audru valla 2013. aasta 3. lisaeelarve          Seletuskiri

 

Audru valla 2013. aasta 2. lisaeelarve          Seletuskiri

 

Audru valla 2013. aasta 1. lisaeelarve          Seletuskiri

 

 Audru valla 2013. aasta eelarve                    Seletuskiri

 

Audru valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

 

Audru valla 2012. aasta lisaeelarve

 

Audru valla 2012. aasta eelarve

 

Audru valla 2010. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

 

Audru valla 2011. aasta lisaeelarve
 

Audru valla 2011. aasta eelarve
 

Audru valla 2011. aasta eelarve seletuskiri

Audru valla 2010. aasta lisaeelarve

Audru valla 2010. aasta eelarve ja seletuskiri

Audru valla 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Audru valla 2009. aasta eelarve

Audru valla 2008. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Audiitori aruanne 2008. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandele

Audru valla 2008. aasta eelarve

Audru valla 2008. aasta I lisaeelarve

Audru valla 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Audru valla 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Audru vallavaolikogu poolt

Audru valla 2007. aasta eelarve

Audru valla 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Audru valla 2006. aasta eelarve täitmine

Audru valla 2006. aasta eelarve

Audru valla 2005. aasta eelarve