Dokumendiregister

3.08.17

Audru valla dokumendiregister.

Lavassaare valla dokumendiregister, kus on dokumendid registreeritud kuni 26.10.2013.

 

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Audru Vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse:

- vallavalitsusesele saabunud ja asutusest väljasaadetud dokumendid. 

- vallavalitsuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid 

- sõlmitud lepingud
 

Dokumendiregistris registreeritud ja asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole juurdepääsupiirangut kehtestatud, tagatakse juurdepääs dokumendiregistri kaudu.

Audru Vallavalitsuse ja Volikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas.

 

Dokumendiregistri avavaates on näha vasakul asuvat dokumendipuud ja paremal viimaseid kandeid dokumentide ja kirjavahetuse kohta. Luubiga ikoonist vasakule olevas otsinguaknakeses on võimalik märksõna kaudu otsida vajalikku dokumenti. Vasakul asuvas dokumendipuus on võimalik dokumente ja kirjavahetust näha teemade ja kaustade kaupa. Dokumentide ja õigusaktide ning kirjavahetuse otsing asub vasakul oleva dokumendipuu nimekirja alguses. Otsi nupule klõpsides avaneb lehekülg väljadega, mille kasutamist hõlbustab sellel lehel allpool olev juhend.