Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Rebase tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamise teade

Audru Vallavalitsuse 05.10.2017 korraldusega nr 311 algatati Audru alevikus Rebase tn 5 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on anda tootmismaal (suurusega 0,6 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0286) ehitusõigus olemasoleva talli ja tema abihoonete laiendamiseks enam kui 33% ehitisealusest pinnast ja tootmismaa juhtotstarbe muutmine kuni 10% ärimaaks. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga –olemasolevaid kinnistuid võib kasutada edasi nende senise kasutusfunktsiooni järgi.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute läbiviimise vajadust. Korraldusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris. Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.