Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Ratsaspordi- ja puhkeala detailplaneering

Algatamine

Audru Vallavalitsus teatab, et Audru Vallavolikogu on algatanud 09.10.2014 otsusega nr 58 Audru alevikus ratsaspordi- ja puhkeala detailplaneeringu. Planeeringu koostamise eesmärk on rajada ratsaspordi- ja puhkeala keskus, mille läbi laienevad ratsaspordiga tegelemise ja noorte vaba aja sisustamise võimalused. Planeeritavad alad külgnevad Põldeotsa tee ja Rebase tänavaga ning Muti ringteega. Planeeritav ala asub Audru Kooli ja elamualade läheduses. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta maa-ala üldplaneeringukohast maakasutuse juhtfunktsiooni ühiskondlike ehitiste maaks, kuna soovitakse rajada spordi- ja ratsutamisväljakuid ilma hoonete ehitamise õiguseta. Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee, info info@audru.ee.

 

Eskiislahenduse tutvustamine

 

 

Audru Vallavalitsus teatab, et Audru alevikus ratsaspordi- ja puhkeala osalise detailplaneeringu (7,2 ha suurune riigi omandisse jäetav maa-ala asub Põldeotsa tee ja Rebase tn 5 vahelisel alal ning külgneb Rebase tänavaga põhjakaares) eskiislahenduse (vaata seotud failides) avalik väljapanek toimub 2. kuni 9. maini 2017 Audru valla veebilehel www.audru.ee ja Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel. Eskiislahenduse avalik arutelu toimub 9. mail 2017 kell 15.00 Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7. Planeeringu koostamise eesmärk on hoonestamata maale rajada ratsaspordi- ja puhkeala keskus, mille läbi laienevad ratsaspordiga tegelemise ja noorte vaba aja sisustamise võimalused. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta maa-ala üldplaneeringukohast maakasutuse juhtfunktsiooni üldkasutatavaks maaks. Täiendav info tel 4472787. Arvamused esitada e-posti aadressil info@audru.ee või aadressil: Audru Vallavalitsus Pärna allee 7 Audru alevik 88301.

 

Kooskõlastamine

Osaline detailplaneering on kooskõlastatud järgmiste asutustega:

Keskkonnaamet, Päästeamet, Maanteeamet, Terviseamet.