Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Raksijõe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Audru Vallavalitsuse 27.06.2016 korraldusega nr 248 kehtestati Audru alevikus Raksijõe kinnistu detailplaneering (katastriüksuse tunnus on 15904:003:1806). Planeeritav ala asub Audru aleviku kagu serval Audru jõe ääres. Detailplaneeringuga on lubatud 17,9 ha suurune maa-ala jagada kruntideks, anda ehitusõigus 28–le ühepereelamule, 2-le majutushoonele ja kuni 60-le hooajalise kasutusega kergkonstruktsioonis majutushoonele ning puhkerajatiste ehitamiseks. Juurdepääsuks planeeritavale elamualale on Luige teelt läbi Raksipõllu ja Raksivahe kinnistute ning puhkemajanduse alale Põllu tänavalt läbi Koti, Käreda ja Raksipõllu kinnistute.

Planeeringualale kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.