Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Pärnpuu, Atsi ja Noksi kinnistute detailplaneeringud

 

Tutvustamine

(6.07.2010)

Audru Vallavalitsus teatab, et Lemmetsa külas Pärnpuu, Atsi ja Noksi kinnistute detailplaneeringute ideekavandi tutvustamine toimus Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 11 17. augustil 2010 kell 14. Planeeringute eesmärk on kinnistute kruntideks jaotamine, ehitusõiguse  määramine ühepereelamutele. Detailplaneeringu eskiislahendustega oli võimalik tutvuda Audru vallamajas tuba 8 tööpäevadel kell 8-12 ja 13-17 ning veebilehel  alates 11. augustist 2010 kuni 17.09.2010, küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee

Planeeringute materjale vallal elektrooniliselt ei ole. 

Pärnpuu kinnistu detailplaneering

(11.05.2015)

Pärnpuu kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne.