Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Mäe 10 ja Otsa kinnistute detailplaneering

 

Algatamine

Audru Vallavalitsus teatab, et Audru Vallavalitsus on algatanud 05.06.2014 korraldusega nr 217 Lavassaare alevis Mäe 10 ja Otsa kinnistute detailplaneeringu (1,72 ha, katastriüksuse tunnused on 15901:001:0032 ja 39501:001:0057). Planeeringu koostamise eesmärk on eraldada Mäe 10 kinnistust osa, mis liidetakse Otsa kinnistuga ja sellele ühepereelamu ehitusõiguse määramine. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee.

Tutvustamine

Audru Vallavalitsus teatab, et Lavassaare alevis Mäe 10 ja Otsa kinnistute detailplaneeringu (1,72 ha, katastriüksuse tunnused on 39501:001:0032 ja 39501:001:0057) ideekavandi tutvustamine toimus 16. oktoobril 2014 kell 16.00 Audru vallamaja saalis Audru alevik Pärna allee 7. Planeeringu koostamise eesmärk on eraldada Mäe 10 kinnistust osa, mis liidetakse Otsa kinnistuga ja sellele ühepereelamu ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalus tutvuda Audru valla veebilehel www.audru.ee, küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee.

Detailplaneering on esitatud kooskõlastamisele, juurdepääs allpool Seotud failides.