Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Leetsi kinnistu detailplaneering

 

Algatamine

Audru Vallavalitsus on algatanud 19.06.2014 korraldusega nr 246 Valgeranna külas Leetsi kinnistu detailplaneeringu (2,5 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:2132). Planeeritav ala asub Valgeranna sillast idakaares 370 m kaugusel Audru jõe lõunakaldal. Planeeringu koostamise eesmärk on ühepereelamule ehitusõiguse andmine. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga. 

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Audru Vallavalitsuse 21.09.2017 korraldusega nr 273 otsustati Audru Vallavalitsuse 19.06.2014 korraldusega nr 246 algatatud Valgeranna külas Leetsi kinnistu detailplaneeringu koostamine lõpetada, kuna hoone ehitusõiguse määramiseks puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Otsusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris www.audru.ee, info info@audru.ee.