Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Kääbaste kinnistu detailplaneering

Avalik väljapanek

Audru Vallavalitsus teatab, et võeti vastu Audru Vallavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 39Papsaare küla Kääbaste kinnistu detailplaneering, millega on kavandatud 6,47 ha suurusel maa-alal, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0504, moodustada 15 elamumaa, 1 üldkasutatava maa, 1 transpordimaa ja 1 veekogumaa krunt. Planeeringuga määratakse elamumaale kuni 8m kõrguse ja 2 korruselise ühepereelamu ja 1 kõrvalhoone ehitusõigused. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta kehtiva detailplaneeringu põhilahendust. Soovitakse oluliselt vähendada pereelamumaa kruntide arvu ja suurendada tiikide mahtu ning ette näha üks suurem tiik kinnistu keskosas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus alates 28. aprill kuni 12. mai 2010 Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 11, avatud kell 8-12 ja 13-17 ja Audru Vikerkaare lasteaia fuajees, Kahva tee 2 Papsaare küla, avatud kell 15-18.   Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee. Detailplaneeringu materjalidega on võimalus tutvuda siin:seletuskiriasukohaplaantugiplaanplaneeringujoonisvälisvõrkude joonis.


Avaliku väljapaneku lõppemine

Audru Vallavalitsus teatab Papsaare küla Kääbaste kinnistu detailplaneeringu avaliku  väljapaneku lõppemisest 12. mail 2010, mille käigus esitati 2  vastuväidet (
esimene ja teine). Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 29. juunil 2010  kell 15.00 Audru vallamajas tuba 11, Audru alevik Pärna allee 7.