Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Audru hooldekeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 54 kehtestati Audru alevikus Audru hooldekeskuse detailplaneering.

Planeeringuala asub Audru aleviku äärealal Põllu ja Õuna tänava nurgal ning on riigi omandis olev hoonestamata maaüksus. Detailplaneeringuga muudetakse Audru valla üldplaneeringus reserveeritud maakasutuse sihtotstarve elamumaast üldkasutatavaks maaks.

Planeeringualale on kavandatud kolm sotsiaalhoolekandemaa krunti, mida arendatakse vajadusel etappide kaupa. Kruntidele on lubatud rajada sotsiaalhoolekandeasutuse hooneid, kus pakutakse teenuseid kokku ca 140-le vanurile ja erivajadustega kliendile.

Detailplaneeringu otsusele on avalik juurdepääs Audru valla dokumendiregistris. Info info@audru.ee.