Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Aabrami-Enno-Ülesõidu kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Audru Vallavalitsuse 21.09.2017 korraldusega nr 269 otsustati Audru Vallavolikogu 14.06.2007 otsusega nr 98 algatatud Lemmetsa külas Aabrami-Enno-Ülesõidu kinnistu detailplaneeringu koostamine lõpetada, kuna hoone ehitusõiguse määramiseks puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Otsusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris www.audru.ee, info info@audru.ee.