Audru Vallavolikogu 31.08.2017 istung

25.08.17

KUTSE                                                                                             

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 31. august 2017 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

1.     Audru Vallavolikogu 07.10.2010 määruse nr 28 "Audru Huvialakeskuse õpilaste osalustasu kinnitamine ja tasumise kord" kehtetuks tunnistamine

Punkti 1 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

2.     Sportlase premeerimine

3.     Audru Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

4.     Vallavara tasuta kasutusse andmine (Aruvälja rahvamaja)

Punktide 2 - 4 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

5.     Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Aruvälja kool)

6.     Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Punktide 5 – 6 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris.