Audru Vallavolikogu erakorraline istung 29.08.2013

KUTSE                                                                                                                               

 

Lp. ……………………………………………………

 

Audru Vallavolikogu erakorraline istung toimub 29. augustil  2013 kell 15.00 Audru muuseumi kaminasaalis (Pärna allee 14 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

1. Detailplaneeringu kehtestamine Audru alevikus  Lihula mnt 21 a kinnistul.

2. Detailplaneeringu kehtestamine Valgeranna  külas Männimetsa kinnistul.

3. Detailplaneeringu algatamine  Saulepa külas Reinu kinnistul.

4. Osalise detailplaneeringu algatamine Valgeranna külas Valgeranna Golfi ja

Jõeääre kinnistutel

5. Audru Vallavolikogu 03. mai 2007 otsuse nr 77 kehtetuks tunnistamine.

Päevakorrapunktide 1-5 ettekandja planeeringute spetsialist Merle Mõttus.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa.

6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ahaste küla Pumpla maaüksus).

7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Audru alevikus Ringi tn 2a maaüksus).

8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kõima külas Pargi maaüksus).

9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kõima külas Torni tee 3 maaüksus).

10. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Liu külas Pumpla maaüksus).

11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Audru alevikus Ringi tn 4a maaüksus).

12. Kõrvitsa tee T2 katastriüksuse ostmine.

Päevakorrapunktide 6-12 ettekandja abivallavanem  Priit Annus.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa.

13. Audru valla 2013. aasta 2.  lisaeelarve.

14. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (hajaasustuse programm).

15. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (õpilaste transport).

16. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (Audru Kooli arvutite rent).

17. Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määruse nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine" muutmine.

18. Mitteeluruumide  üürihindade kehtestamine.

Päevakorrapunktide 13-18 ettekandja vallavanem Siim Suursild.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Põldmaa

19.  „Aasta õpetaja" nimetuse omistamine.

20. Audru Vallavolikogu 09.05.2013 määruse nr 16 „Audru Kooli põhimääruse kehtestamine" muutmine.

Päevakorrapunktide 19-20 ettekandja Peep Tarre, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mati Sutt.

21. Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja kord.

Ettekandja: humanitaarnõunik Peep Tarre.

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ardo Lünekund.

22. Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

Volikogu esimees