Audru Vallavolikogu 15.06.2017 istung

9.06.17

KUTSE

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 15. juuni 2017 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

1.       Rallipõllu kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

2.       Leevälja I kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

3.       Saugaserva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Punktide 1 – 3 ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

4.       Aasta Õpetaja tunnustuse omistamine

Punkti 4 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

5.       Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määruse nr 12 „Audru vallavara valitsemise kord" muutmine

6.       Audru Vallavolikogu 15.10.2015 määruse nr 19 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine

Punktide 5 – 6 ettekandja: vallasekretär Katri Pruul

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

7.       Servituudi seadmine Aruvälja kooli kinnistule

8.       Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

9.       Reservfondist raha eraldamine

Punktide 7 – 9 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

10.    Audru Vallavolikogu 10.03.2016 määruse nr 8 „Audru valla sotsiaalteenuste kord" muutmine

Punkti 10 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

11.    Audru valla arengukava muutmise algatamine

12.    Osaühing Lavassaare Kommunaal põhikirja kinnitamine

Punktide 11 – 12 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

13.    Infominutid

13.1.    Osavalla põhimääruse arutelu

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris.