Audru Vallavolikogu 19.01.2017 istung

13.01.17

KUTSE                                                                                             

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 19. jaanuar 2017 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

1.   Audru valla 2017. aasta eelarve (I lugemine)

2.   Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (Audru Kooli koopiamasin)

3.   Loa andmine laenu võtmiseks

Punktide 1 – 3 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

4.  Aruvälja Lasteaed-Algkooli ruumide tasuta kasutusse andmine

Punkti 4 ettekandja humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

5.  Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine

Punkti 5 ettekandja sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

6.  Servituudi seadmine Jaanitule ja Liu puhkeala kinnistule

7.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kambi 2)

Punktide 6 – 7 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

8.  Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

 

Eelnõudega on võimalik tutvuda Audru valla dokumendiregistris.