Audru Vallavolikogu 16.01.2014 istungi kutse

KUTSE
 
Lp ……………………………………………………
 
Audru Vallavolikogu istung toimub 16. jaanuaril 2014 kell 15.00 Lavassaare Rahvamaja saalis
(Mehaanika 6 Lavassaare alev).
 
P Ä E V A K O R D:
 
1. Audru valla 2014. aasta eelarve 1. lugemine.
Ettekandja: vallavanem Siim Suursild.
2. Audiitori määramine.
Ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe.
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
3. Audru valla hankekord.
Ettekandja: abivallavanem Priit Annus.
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
Ettekandja: majandusspetsialist Vahur Kobolt.
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
5. Valla üldhariduskoolide pedagoog - metoodiku palga alammäära kehtestamine.
6. Audru valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava
osa määra kehtestamine.
7. Audru Vallavolikogu 07. veebruari 2013 määruse nr 9 „Lasteaia õpetajate palga
alammäära läbirääkimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni töökord" muutmine.
Päevakorrapunktide 5-7 ettekandja humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht.
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt.
8. Toetuse suurus lapsevanemale lapsehoiuteenuse omaosaluse maksmisel.
9. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel.
Päevakorrapunktide 8-9 ettekandja sotsiaalnõunik Peep Tarre.
Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu.
10. Vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liikme kinnitamine.
Ettekandja: alatise kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste.
11. MTÜ Audru Uisumeistrid avaldus.
12. Infominutid.
 
Jaanus Põldmaa
volikogu esimees
 
NB! Eelnõudega saab tutvuda valla veebilehel https://www.audru.ee