Audru Vallavolikogu 15.12.2016 istung

9.12.16

KUTSE

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 15. detsember 2016 kell 14.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

PÄEVAKORD

1. Ühinemislepingu kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

Punkti 1 ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa

Kaasettekandjad: vallavanem Siim Suursild, majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste, sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu, hariduskomisjoni esimees Mati Sutt, kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste, revisjonikomisjoni esimees Karmo Näkk

 

2. Audiitori määramine

3. Audru valla 2016. aasta 3. lisaeelarve

Punktide 2 – 3 ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

4. Audru valla teemaplaneeringu „Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal" vastuvõtmine

Punkti 4 ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

5. Sportlase premeerimine

Punkti 5 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

6. Tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekti piirkonna kinnitamine

7. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine (Saari tuulik 5)

8. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine (Saari tuulik 4)

9. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine (Saari tuulik 3)

10. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine (Saari tuulik 2)

11. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine (Saari tuulik 1)

Punktide 6 – 11 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

12. Revisjonikomisjoni aruanne

Punkti 12 ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Karmo Näkk

 

13. Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega on võimalik tutvuda Audru valla dokumendiregistris.