Audru Vallavolikogu 15.10.2015 istung

9.10.15

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu istung toimub 15. oktoober 2015 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

 

1.      Audru valla arengukava aastateks 2014-2025 muutmine

2.      Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine

Päevakorrapunkti 1-2 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

3.      Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine

4.      Audru Vallavolikogu 08. aprill 2010 määruse nr 12 kehtetuks tunnistamine

5.      Audru Vallavolikogu 18. jaanuari 2007 otsuse nr 2 „Käreda kinnistu II osalise detailplaneeringu algatamine Audru alevikus" kehtetuks tunnistamine

6.      Sillaveere maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

7.      Vigri haljasala maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

8.      Haljasala maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

9.      Rebase puhkeala maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

10.    Liuranna maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

11.    Mänguväljaku maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

12.    Marksaranna maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

13.    Jõe puhkeala maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

14.    Haljasala maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

15.    Pisipargi maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

16.    Tiigi puhkeala maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

17.    Aia mänguväljak maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

18.    Pargi mänguväljak maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

19.    Kalmistu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

20.    Uruste kalmistu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

21.    Jaanitule maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

22.    Jaanitule maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

23.     Mänguväljaku maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Päevakorrapunktide 3-23 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

24.  Audru Lasteaia põhimäärus  

25.  Audru Kooli põhimäärus

Päevakorrapunkti 24-25 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

26.  Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla dokumendiregistris.