Audru Vallavolikogu 15.06.2017 istung

25.08.17

KUTSE

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 15. juuni 2017 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

1. Audru Vallavolikogu 07.10.2010 määruse nr 28 "Audru Huvialakeskuse õpilaste osalustasu kinnitamine ja tasumise kord" kehtetuks tunnistamine
Punkti 1 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt
 
2. Sportlase premeerimine
3. Audru Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Punktide 2 - 3 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht
Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste
 
4. Vallavara tasuta kasutusse andmine (Aruvälja rahvamaja)
Punkti 4 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste
 
5. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Aruvälja kool)
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks
7. Nõusoleku andmine taotluse esitamiseks hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks
Punktide 5 – 7 ettekandja: abivallavanem Priit Annus
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste
 
8. infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris.