Audru Vallavolikogu 15.01.2015 istung

KUTSE

Audru Vallavolikogu istung toimub 15. jaanuaril 2015 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

P Ä E V A K O R D:

 

  1. Audru valla kalmistute kasutamise eeskiri

Päevakorrapunkti 1 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

  1. Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (I lugemine)

Päevakorrapunkti 2 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

  1. Audru valla 2015. aasta eelarve (II lugemine)

Päevakorrapunkti 3 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

  1. Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 17 „Audru Vallavolikogu töökord" muutmine

Päevakorrapunkti 4 ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa

  1. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Päevakorrapunkti 5 ettekandja: vallasekretär Katri Pruul

  1. Vallavara müük

Päevakorrapunkti 6 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

  1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Päevakorrapunkti 7 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

  1. Linnapiirkonna tegevuskava strateegia heakskiitmine

Päevakorrapunkti 8 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

  1. Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

 

Audru Vallavolikogu 15. jaanuar 2015 istungi eelnõud.