Audru Vallavolikogu 14.11.2013 istungi kutse

KUTSE                                                                                                                    

 

Lp   ……………………………………………………

 

Audru Vallavolikogu istung toimub 14. novembril  2013 kell 15.00 Audru vallamaja saalis, Pärna allee 7 Audru alevik.

 

P Ä E V A K O R D:

 

1. Audru valla 2013. aasta 3. lisaeelarve.

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.

2. Audru Vallavalitsuse struktuuri ja  teenistuskohtade koosseis, ametnikele esitatavad nõuded ja palgajuhend.

3. Audru Vallavalitsuse hallatavad asutused, struktuur, töötajate koosseisud ja töötasustamine.

Päevakorrapunktide 2-3 ettekandja vallavanem Siim Suursild.

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.

4. Esindajate ja nende asendusliikmete delegeerimine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse.

5. Teenistussuhte lõpetamine ning lahkumishüvitise määramine.

6. Volikogu esindajate delegeerimine valla koolide hoolekogudesse.

Päevakorrapunktide 4-6 ettekandja volikogu esimees Jaanus Põldmaa.

7. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmiseks.

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.

8.  Volikogu otsuste kehtetuks tunnistamine.

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa.

 

 

 

Jaanus Põldmaa

Volikogu esimees

 

 

NB! Eelnõudega saab tutvuda valla veebilehel https://www.audru.ee