Audru Vallavolikogu 14.09.2017 istung

9.09.17

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 14. september 2017 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik)

 

1.      Audru valla arengukava muutmise ja eelarvestrateegia eelnõu avalikustamisele suunamine

2.      Audru valla 2017. aasta 2. lisaeelarve

3.      Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Hiiuserva, Liu puhkala, Raketibaasi, Ringi tn 1a)

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

4.      Audru Vallavolikogu 15. jaanuari 2015 määruse nr 1 „Audru valla kalmistute kasutamise eeskiri" muutmine

Ettekandja: heakorra- ja haljastusspetsialist Piret Mäestu

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

5.      Audiitori määramine

Ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

6.      Vallavara tasuta kasutusse andmine

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

7.      Huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017-31.12.2018

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

8.      Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

9.      Audru Vallavolikogu 16.01.2014 määruse nr 1 kehtetuks tunnistamine ja 15.10.2015 määruse nr 19 muutmine

Ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

10.  Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris.