Audru Vallavolikogu 14.01.2016 istung

7.01.16

KUTSE                                                                                            

        

Audru Vallavolikogu istung toimub 14. jaanuaril 2016 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

 

1.    Audru valla 2016. aasta eelarve (II lugemine)

Päevakorrapunkti 1 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

2.    Audru Vallavolikogu 06. märts 2014 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Päevakorrapunkti 2 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

3.    Audru Vallavolikogu 07. mai 2015 määruse nr 9 "Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine

Päevakorrapunkti 3 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

4.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Malda laut)

5.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Karja 2-12)

6.    Saulepa külas Juheta kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

7.    Jõõpre külakeskuse kinnistule hoonestusõiguse seadmine

Päevakorrapunktide 4-7 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

8.    Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla dokumendiregistris.