Audru Vallavolikogu 12.11.2015 istung

5.11.15

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu istung toimub 12. november 2015 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

1.    Audru valla 2015. aasta 2. lisaeelarve

Päevakorrapunkti 1 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

2.      Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna ja rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine

Päevakorrapunkti 2 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandjad: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste ja hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

3.      Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Päevakorrapunkti 3 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

4.      Lavassaare Rahvamaja tegevuse lõpetamine

Päevakorrapunkti 4 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

5.    Heakorraeeskiri (I lugemine)

6.    Maamaksumäära kehtestamine

7.    Hajaasustuse programmiga seonduva otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine

8.    Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Päevakorrapunktide 5-8 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

9.  Audru Vallavolikogu 07.11.2013 otsuste nr 86, 87 ja 88 muutmine

(revisjonikomisjoni esimehe valimine ja vajadusel revisjonikomisjoni liikme valimine, sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine ja liikmete nimekirja kinnitamine, kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liikmete nimekirja kinnitamine)

Päevakorrapunkti 9 ettekandja: vallavolikogu esimees Jaanus Põldmaa

10.  Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla dokumendiregistris.