Audru Vallavolikogu 12.10.2017 istung

9.10.17

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 12. oktoober 2017 kell 17.00 Aruvälja Külakeskuses (Ahaste küla)

 

 1. Kullimetsa kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine
 2. Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 3. Audru hooldekeskuse detailplaneeringu kehtestamine
 4. Audru alevikus Kirsiaia detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
 5. Vallavara tasuta otsustuskorras võõrandamine (Vanakooli kinnistu)
 6. Audru Vallavolikogu 16.12.2015 otsuse nr 77 „Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
 7. Katastriüksuse jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine
 8. Audru Vallavolikogu 16.12.2015 määruse nr 34 „Audru valla heakorraeeskiri" ja Audru Vallavolikogu 16.12.2015 määruse nr 35 „Puu raieks loa andmise kord" muutmine
 9. Audru Vallavolikogu määruse 08.10.2009 määruse nr 40 „Liikluspindade nimede määramine" muutmine
 10. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Jõekääru)

Ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Ahaste põik 8)

Ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni aseesimees Toomas Rehe

 

 1. Audru osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel

Ettekandja: vallavolikogu esimees Jaanus Põldmaa

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

 1. Audru valla 2017. aasta 3. lisaeelarve

Ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

 1. Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 kinnitamine
 2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (Audru kiriku katuse restaureerimistööd)
 3. Audru Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

 1. Audru valla arengukava aastateks 2014-2025 muutmine

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste, sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu, hariduskomisjoni esimees Mati Sutt, kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

 1. Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2017-2020

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

 1. Revisjonikomisjoni aruanne

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Karmo Näkk

 

 1. Audru osavalla 2018. aasta eelarve tutvustus

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

 

 1. Osavalla põhimääruse projekti heakskiitmine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste, sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu, hariduskomisjoni esimees Mati Sutt, kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

 1. Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Volikogu istungi eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris.

Lisamaterjalid: Audru osavalla 2018. aasta eelarve tutvustus, Audru osavalla põhimäärus (projekt)