Audru Vallavolikogu 12. juuni 2014 istung

9.06.14

KUTSE                                                                                                                                                                  

Lp   ……………………………………………………

Audru Vallavolikogu istung toimub 12. juunil 2014 kell 13.00 Kihlepa külas Neitsiraba Külastuskeskuses

Audru Vallavolikogu istung toimub 12. juunil 2014 kell 13.00 Kihlepa külas Neitsiraba Külastuskeskuses

P Ä E V A K O R D:

1. Audru valla noortevolikogu tööaruanne.

Ettekandja: noortevolikogu juhatuse esimees Heleri Sepp

2. Audru valla 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Toomas Rehe ja majandus- ja planeerimiskomisjon esimees Toomas Aaviste

3. Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kv elektriliini trassi asukoha määramine" kooskõlastamine.

Ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus      

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjon esimees Toomas Aaviste

4. Audru valla 2014. aasta 1. lisaeelarve.

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

5. Osalise detailplaneeringu kehtestamine Audru alevikus Kaera kinnistul Nooruse tee 8 katastriüksusel.

6. Detailplaneeringu kehtestamine Liu külas Liu kalatsehhi kinnistul.

7. Detailplaneeringu kehtestamine Marksa külas Mereääre ja Kambri kinnistutel.

8. Detailplaneeringu kehtestamine Papsaare külas Eha kinnistul.

9. Detailplaneeringu kehtestamine Papsaare külas Audru ringraja mängumaal.

10. Papsaare külas Papsaare äriküla detailplaneeringu vastuvõtmine.

11. Audru Vallavolikogu 07. märtsi 2002 otsuse nr 213 kehtetuks tunnistamine.

Päevakorra punktide 5 – 11

Ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

12. Ehitiste peremehetuks tunnistamine.

13. Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määruse nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine" muutmine.

14. Enampakkumise tulemuste kinnitamine.

15. Nurme-Papsaare jalgratta- ja jalgtee katastriüksuste tasuta üleandmine.

16. Audru valla teede ja tänavate nimekirja kinnitamine.

Päevakorra punktide 12 – 16

Ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

17. Audru Vallavolikogu 06.03.2014 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine.

Ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

18. Audru valla kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" omistamine.

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

19. Aasta Õpetaja nimetuse omistamine.

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

20. Volikogu esindaja määramine Audru Muuseumi nõukogusse.

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

21. Audru Vallavolikogu 12.01.2006 määruse nr 7, Lavassaare Vallavolikogu 14.10.2010 määruse nr 14 ja Audru Vallavolikogu 07.03.2013 määruse nr 13 kehtetuks tunnistamine.  

22. Eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine.

23. Äriruumide üüri piirmäärade kehtestamine.

24. Audru valla arengukava 2014 – 2025 projekti tutvustamine.

25. Mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemine

Päevakorra punktide 21 – 25     

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

26. Vallavolikogu alatiste komisjonide tööaruannete ärakuulamine.

Ettekandjad: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste, sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu, hariduskomisjoni esimees Mati Sutt, kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste.

27. Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

Volikogu esimees

 

 

 

 

Toimetaja: KATRI PRUUL