Audru Vallavolikogu 11.12.2014 istung

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu istung toimub 11. detsembril 2014 kell 14.00 Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuses (A.H.Tammsaare pst 57, Pärnu).

 

P Ä E V A K O R D:

1.  Audru valla 2015. aasta eelarve (I lugemine)

Päevakorrapunkti 1 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

2.  Audiitori määramine

Päevakorrapunkti 2 ettekandja: finantsnõunik Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

3.  Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

4.  Audru Vallavolikogu 06.03.2014 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

5.  Audru Vallavolikogu 07.10.2010 määruse nr 27 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine

6.  Lavassaare Vallavolikogu 20.01.2011 määruse nr 1 „Lavassaare valla terviseprofiil" kehtetuks tunnistamine

Päevakorrapunktide 3 – 6 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

7.  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 12 „Audru valla ehitusmäärus" muutmine

8.  Käreda tee 2 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine

9. Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsuse nr 34 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine

10. Audru Vallavolikogu 18.05.2014 otsuse nr 27 „Audru alevikus Lihula mnt 14 asuvate korterite müüd otsustuskorras" muutmine

Päevakorrapunktide 7 – 10 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

11.       Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Audru Vallavolikogu 11.12.2014 istungi eelnõud