Audru Vallavolikogu 11.05.2017 istung

5.05.17

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 11. mai 2017 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

1.      Audru valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandjad: revisjonikomisjoni esimees Karmo Näkk ning majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

2.      Papsaare küla teede osas ostueesõiguse teostamine

3.      Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (õpilaste veoteenus)

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

4.      Kultuuripreemia „Aasta Kultuuritegija" rahalise preemia määramine ja otsustusõiguse delegeerimine

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

5.      Detailplaneeringu kehtestamine Kabriste külas Põllu kinnistul

Ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

6.      Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine

7.      Pärnu linna valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: vallasekretär Katri Pruul

 

8.      Vabariigi Valitsuse ettepaneku osas arvamuse avaldamine

 

9.      Infominutid

9.1.       Osavallakogu moodustamise põhimõtted

9.2.       Osavallakogu sümboolika (lipp, vapp, tunnuslause, logo)

 

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Volikogu eelnõudega on võimalik tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris.