Audru Vallavolikogu 11.02.2016 istung

4.03.16

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu istung toimub 11. veebruar 2016 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

 

1.    Piirkonnapolitseinik vanemkomissar Harli Hansen annab ülevaate politsei tegevusest Audru vallas 2015. aastal

2.    Lindi Lasteaia-Algkooli arengukava 2016-2020

3.    Audru Lasteaia arengukava 2016 – 2018

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

4.    Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

5.    Audru valla vapimärgi andmine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Põldmaa

6.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras

7.    Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

8.    Kabriste külas Põllu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

9.    Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava heakskiitmine

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

10.  Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla dokumendiregistris.