Audru Vallavolikogu 10.09.2015 istung

4.09.15

KUTSE

Audru Vallavolikogu istung toimub 10. september 2015 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

P Ä E V A K O R D:

1.      „Audru keskuse ruumikava" dokumendi esitlus

Dokumendi koostaja: MTÜ Linnalabor

Ettekandjad: Urbanistid Maria Derlõš, Kaie Kuldkepp, Regina Viljasaar

2.      Detailplaneeringu kehtestamine Marksa külas Mereääre ja Kambri kinnistutel

3.      Sauga valla üldplaneeringu eelnõu kooskõlastamine

Päevakorrapunktide 2-3 ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

4.      Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Lauda kinnistu ja Pärna 6-6)

5.      Vallavara võõrandamise enampakkumise tulemuste kinnitamine (Lihula mnt 14-3)

6.      Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Karja 4-13)

7.      Hajaasustuse programmiga tegeleva komisjoni moodustamise delegeerimine

Päevakorrapunktide 4-7 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

8.      Audru valla arengukava muutmise algatamine

Päevakorrapunkti 8 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

9.      Lisatasu maksmise heakskiitmine

Päevakorrapunkti 9 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja volikogu esimees Jaanus Põldmaa

10.    Vallaelanike küsitluse korraldamise kord

11.    Vallaelanike küsitluse korraldamine

Päevakorrapunkti 10-11 ettekandja humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

12.  Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla dokumendiregistris.