Audru Vallavolikogu 09.10.2014 istung

KUTSE                                                                                                                                                        

 

Audru Vallavolikogu istung toimub 09. oktoobril 2014 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

P Ä E V A K O R D:

1.      Audru valla arengukava 2014-2025 kinnitamine (II lugemine)

2.      Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 kinnitamine

Päevakorrapunktide 1-2 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

3.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Vikero jalgtee)

4.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lauda)

5.      Kohustuste võtmine üle eelarveaasta

Päevakorrapunktide 3-5 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

6.      Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord

Päevakorrapunkti 6 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

7.      Audru valla terviseprofiili kinnitamine (I lugemine)

Päevakorrapunkti 7 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

8.      Ratsaspordi- ja puhkeala detailplaneeringu algatamine

Päevakorrapunkti 8 ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

9.      Infominutid

 

Eelnõudega saab tutvuda http://www.audru.ee/audru-vallavolikogu-09.10.2014-istung