Audru Vallavolikogu 09.04.2015 istung

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu istung toimub 09. aprill 2015 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

 

1.    Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord

Päevakorrapunkti 1 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

2.    Edukate õpilaste ja õpetajate tunnustamise kord

3.     Audru valla „Aasta õpetaja" statuut

Päevakorrapunktide 2-3 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

4.    Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Päevakorrapunkti 4 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

 

5.    Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu eelnõu kooskõlastamine

6.    Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

7.    Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks

8.    Vallavara võõrandamiseks avaliku enampakkumise korraldamine

Päevakorrapunktide 5-8 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

9.    Audru Vallavolikogu 02. oktoober 2003 otsuse nr 94 „Detailplaneeringu algatamine Lemmetsa külas Lodja II kinnistu" kehtetuks tunnistamine

10.  Audru Vallavolikogu 13. mai 2010 otsuse nr 49 „Audru poldri osaüldplaneeringu algatamine" kehtetuks tunnistamine

11.  Audru Vallavolikogu 08. september 2005 otsuse nr 381 „Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Kahva tn 1 kinnistul" kehtetuks tunnistamine

Päevakorrapunktide 9-11 ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

12. Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla kodulehel.