Audru Vallavolikogu 09.02.2017istung

3.02.17

KUTSE
Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 09. veebruar 2017 kell 15.00 Audru vallamaja saalis
(Pärna allee 7 Audru alevik)

 

PÄEVAKORD


1. Piirkonnapolitseinik vanemkomissar Harli Hansen annab ülevaate politsei tegevusest
Audru vallas 2016. aastal.


2. Audru valla 2017. aasta eelarve (II lugemine)
3. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse
edendamise toetuse saamiseks
Punktide 2 - 3 ettekandja: vallavanem Siim Suursild
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

4. Lõvi elamuala teede kinnistute omandamine
5. Volituse andmine riigihanke korraldamiseks
6. Audru Vallavolikogu 15. oktoober 2015 määruse nr 19 „Otsustusõiguse ja ülesannete
täitmise delegeerimine" muutmine
7. Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määruse nr 12 „Audru vallavara valitsemise kord"
muutmine
Punktide 4 – 7 ettekandja: abivallavanem Priit Annus
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

8. Audru valla vapimärgi andmine
Punkti 8 ettekandja: volikogu aseesimees Mati Sutt

 

9. Infominutid


Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Audru Vallavolikogu istungil arutusele tulevate eelnõudega on võimalik tutvuda Audru valla dokumendiregistris.