Audru Vallavolikogu 08. mai 2014 istung

6.05.14

KUTSE

Lp ……………………………………………………

Audru Vallavolikogu istung toimub 08. mai 2014 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna

allee 7 Audru alevik).

P Ä E V A K O R D :

1. Detailplaneeringu kehtestamine Papsaare külas Kaubasadama tee 18 kinnistul.

2. Detailplaneeringu kehtestamine Papsaare külas Meremetsa tee 25 kinnistul.

Päevakorrapunktide 1-2 ettekandja planeeringute spetsialist Merle Mõttus,

kaasettekandja majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.

3. Nurme-Papsaare jalgratta- ja jalgtee katastriüksuste ostmine.

4. Audru alevikus Lihula mnt 14 asuvate korterite müük otsustuskorras.

Päevakorrapunktide 3-4 ettekandja abivallavanem Priit Annus,

kaasettekandja majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.

5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.

6. Audru valla arengukava koostamise algatamine.

Päevakorrapunktide 5-6 ettekandja vallavanem Siim Suursild,

kaasettekandja majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.

7. Audru valla raamatukogude ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri.

8. Volikogu esindaja delegeerimine Lavassaare raamatukogu nõukogusse.

9. Audru vabadussamba statuudi kinnitamine.

10. Audru Muuseumi põhimääruse kinnitamine.

Päevakorrapunktide 7-10 ettekandja humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht,

kaasettekandja kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste.

11. Infominutid.

Jaanus Põldmaa

Volikogu esimees

NB! Eelnõudega saab tutvuda valla veebilehel https://www.audru.ee

Toimetaja: MERLE MÕTTUS